Strona główna

Galeria

Odlewy ciała

Imprezy plenerowe

Kontakt

Zajęcia

 

 

 

 

 

 

 

ekspozycje sztuki

 

 

 

   Ceramika artystyczna

 

     W Pracowni HOMO FABER powstaje artystyczna ceramika unikatowa. Niepowtarzalny charakter prac uzyskiwany jest dzięki ręcznemu formowaniu gliny, oraz zastosowaniu kolorystycznie różnorodnych angob i szkliw efektowych. Przeważaj±ca większo¶ć prac występuje wył±cznie w jednym egzemplarzu .

     Główn± inspirację stanowi± formy pochodzenia organicznego, a większo¶ć prac jest raczej dziełem sztuki, form± rzeĽbiarsk± niż przedmiotem o charakterze użytkowym. Interesuj±cym przykładem poł±czenia formy rzeĽbiarskiej z funkcj± utylitarn± s± nasze lampy.

     Dodatkowo zajmujemy się także mozaik±, rzeĽb± odlewan± z br±zu metod± na wosk  tracony. Wykonujemy też inne usługi plastyczne oraz realizujemy zamówienia indywidualne        w różnych technikach rzeĽbiarskich.

     Prowadzimy również sprzedaż materiałów      i akcesoriów do wyrobu ceramiki.

 

 

 

                       © HOMO FABER - wszelkie prawa zastrzeżone